Privacy policy

Olssen privacy Statement

Olssen respecteert de privacy van de gebruikers van onze site en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons geeft, vetrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen en uitsluitend ter beschikking stellen wanneer derden betrokken zijn bij het bestelproces. Uw gegevens gebruiken wij om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De gebruikers hebben ook recht op verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per mail via info@olssen.nl

Om u op de hoogte te stellen van de bestel status gebruikt onze website de volgende informatie

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres

Bij elke bezoek aan onze website bewaren wij uw NAW gegevens en e-mailadres als u bestellingen of vragen plaatst op deze website.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciƫle doeleinden.

Cookies
Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat op de vaste schijf van uw computer installeert. Olssen gebruikt cookies om u te herkennen bij uw volgend bezoek. Dit bestand houdt de sporen bij van uw bezoek aan onze site en bevat een aantal gegevens over dit bezoek (NAW gegevens) om uw bestelproces sneller te laten verlopen en u te informeren over bestellingen.

Uw gegevens zijn veilig bij Olssen

Wij hebben een partnerschap of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Overige privacy informatie

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op ons info adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het info adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.